opleiding customer experience en customer journey

Maak klantbeleving meetbaar én inzichtelijk

opleidingstraject customer experience

Het is voor iedere organisatie belangrijk om eigen medewerkers op te leiden. Om zo de inzichten in customer journey management en customer experience in eigen huis te hebben. En op eigen krachten impact te realiseren.

Excap kan een opleidingsprogramma samenstellen waarbij medewerkers van jouw organisatie worden getraind in het werken met alle relevante methodiek. Zij ontvangen hierbij informatie over:

  • De wetenschappelijke onderbouwing van customer experience
  • Verschillende onderzoekstools: wat zijn de functies en hoe zijn deze verbonden
  • Interpretatie en verwerking van de onderzoeksresultaten.

Waarom kiezen voor een customer experience opleidingstraject?

Gedurende onze opleiding leren medewerkers hoe zij de afdeling exact kunnen vertellen waar ze het budget het beste in kunnen investeren om de klanttevredenheid te verhogen. En hoeveel kostenreductie er mogelijk is, door vanuit de klant naar je eigen dienstverlening te kijken. Misschien dat er voor klant en organisatie juist wel ongewenste contacten voorkomen. 

Kort samengevat: Jouw medewerkers leren customer experience keihard meetbaar te maken in zowel klanttevredenheid als kosten. 

Hoe ziet de opzet van de opleiding eruit?

Aan het eind van deze opleiding ben je in staat om customer experience in je organisatie in een korte tijd met meetbaar succes te implementeren.

Locatie: In overleg
Instroom: In overleg
Duur: Vanaf 1 dagdeeel. Tot maximaal meerdere dagen.
Niveau: Voor zowel customer journey experts als afdelingen die net zijn gestart met het in kaart brengen van customer experience.