Uitnoding: Rondetafelgesprek woningcorporaties

Medewerkersbeleving Woningcorporaties

Uitnodiging: Rondetafelgesprek woningcorporaties

Medewerkersbeleving is nog voor vele bedrijven binnen deze sector een onontgonnen gebied. Welke inzichten heb jij nodig om medewerkers de komende jaren aan je te binden en te boeien? 

Wij nodigen u en een aantal HR-verantwoordelijken en bestuurders van andere corporaties dan ook graag uit voor een ronde tafel sessie op  donderdag 30 juni, van 10.00 – 12.00 uur in The White OX Room, Utrecht (met aansluitend en optioneel lunch) . Het adres is de Vleutensevaart 100. 

Tijdens deze sessie willen we graag op een informele manier kennis & inzichten met u delen omtrent medewerkersbeleving en een discussie creëren omtrent EX thema’s die op dit moment actueel zijn binnen de woningbouwcorporaties. 

Medewerkersbeleving: van inzicht naar impact

De beleving van medewerkers, hun houding en gedrag en de tevredenheid van huurders kunnen niet als onafhankelijk van elkaar worden gezien. Ze zijn van elkaar afhankelijk, beïnvloeden én versterken elkaar.  

Hoewel we ons dit beseffen, blijven we dagelijks op zoek naar de drijfveren die écht van invloed zijn op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, ziekteverzuim en mate van aantrekkelijkheid als werkgever. 

Om je strategische doelen te halen op het gebied van HR is goed en doorlopend onderzoek een belangrijk middel voor inzicht en sturing.  Excap is hét onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van de beleving van klanten en medewerkers. Als marktleider zetten wij ons al meer dan 17 jaar iedere dag in voor gelukkigere medewerkers en meer tevreden klanten. Door middel van inzichten, activatie en impact om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen en daarmee organisaties te laten groeien.  

We zien volop kansen en mogelijkheden op dit gebeid voor de woningcorporatiesector en zouden graag hier onze toegevoegde waarde leveren. Maar we willen niet zomaar onderzoek aanbieden, we willen graag experts uit de sector betrekken. Naast de ervaring die we al hebben in de wereld van klantbeleving in uw sector, willen we ook hier de stap zetten naar impact op het gebied van medewerkersbeleving. Hiervoor zouden we graag jullie ervaringen, meningen en advies bertrekken.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

Presentatie excap:  

 • Wat zijn de recente ontwikkelingen t.a.v. medewerkersbeleving? 
 • Hoe doe je goed, wetenschappelijk onderbouwd, onderzoek naar de beleving van medewerkers? 
 • Hoe stel je drijfveren vast? 
 • De grootste valkuilen rondom medewerkersbeleving. 
 • Hoe krijg je een organisatie in beweging vanuit onderzoek? 

Discussie: 

 • Wat zijn de uitdagingen van woningcorporaties rondom het vinden, binden en behouden van medewerkers? 
 • Welke inzichten zijn er, welke ontbreken? 
 • Op welke wijze kan optimaal invulling worden gegeven aan het laten groeien van medewerkers? 

Met de informatie die wordt besproken, willen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De uitwerking van de sessie zouden we vervolgens graag willen testen middels een samenwerking met één of twee corporaties. 

U kunt in het formulier hieronder uw aanwezigheid doorgeven. Gezien de kleinschalige setting, nodigen we maximaal 10 personen uit. Hartelijk dank voor uw reactie! 

Hartelijke groet,

Arjen van Hijum 
Algemeen directeur excap BV

Meld je aan voor het Rondetafelgesprek op 30 juni om 10.00-12.00

Vul hieronder je gegevens in.


Alvast veel plezier bij het event!

De gegevens die je hebt ingevuld zullen wij enkel en alleen gebruiken om je, net als onze andere relaties, te informeren over onze relevante inzichten, nuttige oplossingen en inspirerende events. Vanzelfsprekend bestaat er altijd een optie om je hiervoor af te melden.

FAQ

 • Wat is mystery guest onderzoek?

  Mystery guest onderzoek is een marktonderzoek waarbij mystery guests worden ingezet om klantreizen (Customer Journeys) te testen op kwaliteit, operationele efficiëntie, beleving, emoties en indruk. Dankzij deze objectieve resultaten, worden nieuwe inzichten verkregen om de juiste stappen te kunnen nemen in de optimalisatie van processen. Meer weten

 • Welke soorten mystery guest onderzoek bestaan er?

  Er is een heel breed scala aan onderzoeken. We kunnen ze het beste indelen in 3 overkoepelende categorieën: voor klanten, voor medewerkers en overige. Bij de laatste categorie gaat het eerder om kwaliteitsaudits, candidate experience en discriminatieonderzoek. Alle onderzoeken

 • Wordt mystery guest onderzoek ook voor online journeys ingezet?

  Absoluut. Een online shopper winkelt anders dan een klant in een fysieke winkel. Online mystery shopping legt knelpunten van je website of webshop bloot, zodat je de online ervaring kunt verbeteren. De gehele buyer journey wordt gemeten. Tot en met het retourneren van de aankoop. Meer weten

 • Hoe gaan Customer Journeys en mystery guest onderzoek samen?

  Bij mystery guest onderzoek gaan we door alle stappen van de Customer Journey (klantreis). Bij elke stap meten we hoe deze stap bijdraagt aan een uitstekende klantervaring. Uniek aan onze methode is de ExperienceCapture, waarbij bewuste en onbewuste emoties worden vastgelegd voor elke stap.

 • Welke criteria bepalen de kostprijs van een goed mystery guest onderzoek?

  Elk onderzoek bestaat uit Project Management, Briefing, Uitvoering en Rapportage. Daarbij geldt dat de uitvoering de grootste kostenpost is. Deze post wordt beïnvloed door het aantal uit te voeren metingen, de complexiteit, de lengte van de opdracht en het profiel van de mystery shopper. Meer weten

 • Wat is de impact van mystery guest onderzoek op CX en EX?

  Dankzij de innovatieve rapportagetools en de frequentie van de metingen, verkrijg je inzicht in de resultaten. Vervolgens kun je actiegerichte conclusies formuleren. Jouw impact wordt: hogere klant- en medewerkerstevredenheid én een hogere omzet. Customer Experience

 • Kan ik de resultaten monitoren tijdens het mystery guest onderzoek?

  De resultaten worden samengebracht in een visueel en gebruiksvriendelijk dashboard. De resultaten en voortgang kunnen daardoor live gevolgd worden. Handig is dat je het dashboard op desktop, tablet of mobiel kunt raadplegen en dat je de rapporten kunt exporteren.

 • Hoe haal ik de juiste inzichten uit de vele data en databronnen?

  Veel bedrijven verzamelen steeds meer klantdata. Dit betreft zowel data vanuit eigen systemen als data vanuit externe (onderzoeks)partners. Excap kan helpen om deze verschillende databronnen aan elkaar te koppelen. Zo ontstaan overkoepelende inzichten om een finale impact te realiseren.

 • Welke voorbeelden uit de praktijk bestaan er?

  Wekelijks publiceren we nieuwe inzichten over Customer Experience en Employee Experience. We vinden het belangrijk dat we eigen expertise met ons netwerk kunnen delen. Ook laten we met plezier excap's ambassadeurs aan het woord: tevreden klanten bij wie we voor echte impact hebben gezorgd.

 • Verzorgt excap ook buiten de Benelux mystery guest onderzoek?

  Zeker! Dankzij ons uitgebreide netwerk van partners en jarenlange ervaring met internationale projecten voeren wij niet alleen mystery guest onderzoek uit in heel Europa (en daarbuiten), maar ook audits, customer journey onderzoek, consultancy en kwalitatief onderzoek. Meer weten

 • Hoe kan ik de medewerkersbeleving onderzoeken?

  Employee experience wordt gemeten binnen verschillende groepen medewerkers, waarbij verschillende afdelingen worden onderzocht. Zo'n onderzoek vindt doorgaans een keer per kwartaal plaats, maar gebeurt idealiter om de twee weken. Zo kan voortgang en beleid goed opgevolgd en onmiddellijk bijgestuurd worden. Meer weten

 • Kan ik ook mystery shopper worden?

  Dat kan! Iedereen vanaf 18 jaar kan mystery shopper worden bij excap. Doe de test om te zien of jij geschikt bent. Geslaagd? Dan mag jij jezelf mystery shopper noemen!

 • Waarom is de feedback van mystery shoppers betrouwbaar?

  Onze mystery shoppers krijgen voor aanvang van hun opdracht een uitgebreide briefing waardoor ze altijd goed voorbereid op pad gaan. Het aantal opdrachten per mystery shopper houden we beperkt om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. Een interne controle doet de rest.

 • Wie zijn de mystery shoppers van excap en hoe groot is dit bestand?

  Ons bestand, dat ruim 5000 mystery shoppers telt, bestaat uit zeer verschillende mensen. Van jong tot oud, van make-upliefhebbers en klussers tot leerkrachten en ingenieurs.

 • Kan ik zelf een bijkomende vraag stellen?