Onderzoek: Koningsdag 2014, de uitkomsten

28 april 2014

Onderzoek: Koningsdag 2014 de uitkomsten

Uit onderzoek van excap na afloop van Koningsdag 2014 is gebleken dat Nederlanders over het algemeen Koningsdag zeer geslaagd vonden. Uit het onderzoek (n=545) blijkt verder dat men gemiddeld € 32,31 heeft uitgegeven tijdens Koningsdag.

Nederlanders geven Koningsdag een 7,8 en geven € 32,- uit

Er zijn er echter wel grote verschillen tussen mensen die grote steden hebben bezocht en mensen die in kleinere steden of dorpen Koningsdag hebben gevierd. Het gemiddelde in grote steden is € 38,84 (hierbij zijn festivalbezoekers het duurste uit). De waardering ligt hier ook licht hoger met een gemiddelde 7,9. In Amstelveen lag de waardering met een 8,5 het hoogste. De logische reden hiervoor zou het bezoek van koninklijke familie kunnen zijn.

In totaal hebben 545 mensen deelgenomen aan het onderzoek. Deze respondenten hebben verdeeld over 216 verschillende plaatsen Koningsdag gevierd.

Deze 21 grootste steden uit het onderzoek omvatten 43% van alle respondenten en worden in het vervolg aangeduid met ‘grote steden’.

Amstelveen en Tilburg krijgen de hoogste gemiddelde waardering, gevolgd door Alkmaar en Maastricht. Den Haag krijgt verreweg het laagste cijfer. Ook Almere en Assen worden laag gewaardeerd.

De gemiddelde besteding in de grote steden is het hoogst in Den Bosch, Apeldoorn, Eindhoven, Breda en Rotterdam. In Almere, Hilversum, Nijmegen, Den Haag en Assen wordt gemiddeld het minst uitgegeven. Ten opzichte van de plaatsen met 5 respondenten of minder (kleine plaatsen), wordt in de grote steden meer uitgegeven.

Vervoer en activiteit 

In grote steden gaat men vaker met het OV en minder met de auto/te voet dan in kleine plaatsen. De bereikbaarheid is in het algemeen erg goed: 98% is hierover tevreden.

In grote steden gaat men vaker naar de binnenstad en een festival en blijft men minder thuis en gaat men minder naar de rommelmarkt.

Op festivals wordt het meeste uitgegeven: gemiddeld  €58,-, in de binnenstad is dit €42,- en op rommelmarkten €25,-. Respondenten die met het OV op pad zijn gegaan, geven gemiddeld het meeste uit (€48,-). Naar een festival gaat men ook het vaakst met het OV.

Sfeer

Het is vaker zeer gezellig in grote steden dan in kleine plaatsen. De sfeer heeft ook de grootste invloed op de neiging van respondenten om volgend jaar in dezelfde plaats Koningsdag te gaan vieren. Daarom is men ook meer geneigd om nog eens naar grote steden te gaan dan naar de kleine plaatsen. Gemiddeld is 78% van de respondenten (zeer) geneigd om terug te komen naar dezelfde plaats.

Groepen en uitgaven

Het meeste geld wordt uitgegeven door respondenten die in groepen van meer dan 5 personen Koningsdag hebben gevierd.  Zij besteden gemiddeld €50, terwijl mensen die alleen of met z’n tweeën gaan slechts €25 gemiddeld uitgeven. Mensen die in grote groepen gaan, geven ook gemiddeld hogere cijfers en zijn positiever over de sfeer en dus ook meer geneigd nog eens terug te komen. Amsterdam en Utrecht trekken de meeste groepen van 6 of meer personen (respectievelijk 20% en 13%).

NB> De resultaten zijn indicatief voor de plaatsen, de steefproef is te klein om iets representatiefs te kunnen zeggen over de resultaten per plaats. Wel geeft deze enquête een goed beeld over hoe Koningsdag 2014 is beleefd in Nederland.

FAQ

 • Wat is mystery guest onderzoek?

  Mystery guest onderzoek is een marktonderzoek waarbij mystery guests worden ingezet om klantreizen (Customer Journeys) te testen op kwaliteit, operationele efficiëntie, beleving, emoties en indruk. Dankzij deze objectieve resultaten, worden nieuwe inzichten verkregen om de juiste stappen te kunnen nemen in de optimalisatie van processen. Meer weten

 • Welke soorten mystery guest onderzoek bestaan er?

  Er is een heel breed scala aan onderzoeken. We kunnen ze het beste indelen in 3 overkoepelende categorieën: voor klanten, voor medewerkers en overige. Bij de laatste categorie gaat het eerder om kwaliteitsaudits, candidate experience en discriminatieonderzoek. Alle onderzoeken

 • Wordt mystery guest onderzoek ook voor online journeys ingezet?

  Absoluut. Een online shopper winkelt anders dan een klant in een fysieke winkel. Online mystery shopping legt knelpunten van je website of webshop bloot, zodat je de online ervaring kunt verbeteren. De gehele buyer journey wordt gemeten. Tot en met het retourneren van de aankoop. Meer weten

 • Hoe gaan Customer Journeys en mystery guest onderzoek samen?

  Bij mystery guest onderzoek gaan we door alle stappen van de Customer Journey (klantreis). Bij elke stap meten we hoe deze stap bijdraagt aan een uitstekende klantervaring. Uniek aan onze methode is de ExperienceCapture, waarbij bewuste en onbewuste emoties worden vastgelegd voor elke stap.

 • Welke criteria bepalen de kostprijs van een goed mystery guest onderzoek?

  Elk onderzoek bestaat uit Project Management, Briefing, Uitvoering en Rapportage. Daarbij geldt dat de uitvoering de grootste kostenpost is. Deze post wordt beïnvloed door het aantal uit te voeren metingen, de complexiteit, de lengte van de opdracht en het profiel van de mystery shopper. Meer weten

 • Wat is de impact van mystery guest onderzoek op CX en EX?

  Dankzij de innovatieve rapportagetools en de frequentie van de metingen, verkrijg je inzicht in de resultaten. Vervolgens kun je actiegerichte conclusies formuleren. Jouw impact wordt: hogere klant- en medewerkerstevredenheid én een hogere omzet. Customer Experience

 • Kan ik de resultaten monitoren tijdens het mystery guest onderzoek?

  De resultaten worden samengebracht in een visueel en gebruiksvriendelijk dashboard. De resultaten en voortgang kunnen daardoor live gevolgd worden. Handig is dat je het dashboard op desktop, tablet of mobiel kunt raadplegen en dat je de rapporten kunt exporteren.

 • Hoe haal ik de juiste inzichten uit de vele data en databronnen?

  Veel bedrijven verzamelen steeds meer klantdata. Dit betreft zowel data vanuit eigen systemen als data vanuit externe (onderzoeks)partners. Excap kan helpen om deze verschillende databronnen aan elkaar te koppelen. Zo ontstaan overkoepelende inzichten om een finale impact te realiseren.

 • Welke voorbeelden uit de praktijk bestaan er?

  Wekelijks publiceren we nieuwe inzichten over Customer Experience en Employee Experience. We vinden het belangrijk dat we eigen expertise met ons netwerk kunnen delen. Ook laten we met plezier excap's ambassadeurs aan het woord: tevreden klanten bij wie we voor echte impact hebben gezorgd.

 • Verzorgt excap ook buiten de Benelux mystery guest onderzoek?

  Zeker! Dankzij ons uitgebreide netwerk van partners en jarenlange ervaring met internationale projecten voeren wij niet alleen mystery guest onderzoek uit in heel Europa (en daarbuiten), maar ook audits, customer journey onderzoek, consultancy en kwalitatief onderzoek. Meer weten

 • Hoe kan ik de medewerkersbeleving onderzoeken?

  Employee experience wordt gemeten binnen verschillende groepen medewerkers, waarbij verschillende afdelingen worden onderzocht. Zo'n onderzoek vindt doorgaans een keer per kwartaal plaats, maar gebeurt idealiter om de twee weken. Zo kan voortgang en beleid goed opgevolgd en onmiddellijk bijgestuurd worden. Meer weten

 • Kan ik ook mystery shopper worden?

  Dat kan! Iedereen vanaf 18 jaar kan mystery shopper worden bij excap. Doe de test om te zien of jij geschikt bent. Geslaagd? Dan mag jij jezelf mystery shopper noemen!

 • Waarom is de feedback van mystery shoppers betrouwbaar?

  Onze mystery shoppers krijgen voor aanvang van hun opdracht een uitgebreide briefing waardoor ze altijd goed voorbereid op pad gaan. Het aantal opdrachten per mystery shopper houden we beperkt om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. Een interne controle doet de rest.

 • Wie zijn de mystery shoppers van excap en hoe groot is dit bestand?

  Ons bestand, dat ruim 5000 mystery shoppers telt, bestaat uit zeer verschillende mensen. Van jong tot oud, van make-upliefhebbers en klussers tot leerkrachten en ingenieurs.

 • Kan ik zelf een bijkomende vraag stellen?