Onderzoek: Koningsdag 2014, de uitkomsten

28 april 2014

Onderzoek: Koningsdag 2014 de uitkomsten

Uit onderzoek van excap na afloop van Koningsdag 2014 is gebleken dat Nederlanders over het algemeen Koningsdag zeer geslaagd vonden. Uit het onderzoek (n=545) blijkt verder dat men gemiddeld € 32,31 heeft uitgegeven tijdens Koningsdag.

Nederlanders geven Koningsdag een 7,8 en geven € 32,- uit

Er zijn er echter wel grote verschillen tussen mensen die grote steden hebben bezocht en mensen die in kleinere steden of dorpen Koningsdag hebben gevierd. Het gemiddelde in grote steden is € 38,84 (hierbij zijn festivalbezoekers het duurste uit). De waardering ligt hier ook licht hoger met een gemiddelde 7,9. In Amstelveen lag de waardering met een 8,5 het hoogste. De logische reden hiervoor zou het bezoek van koninklijke familie kunnen zijn.

In totaal hebben 545 mensen deelgenomen aan het onderzoek. Deze respondenten hebben verdeeld over 216 verschillende plaatsen Koningsdag gevierd.

Deze 21 grootste steden uit het onderzoek omvatten 43% van alle respondenten en worden in het vervolg aangeduid met ‘grote steden’.

Amstelveen en Tilburg krijgen de hoogste gemiddelde waardering, gevolgd door Alkmaar en Maastricht. Den Haag krijgt verreweg het laagste cijfer. Ook Almere en Assen worden laag gewaardeerd.

De gemiddelde besteding in de grote steden is het hoogst in Den Bosch, Apeldoorn, Eindhoven, Breda en Rotterdam. In Almere, Hilversum, Nijmegen, Den Haag en Assen wordt gemiddeld het minst uitgegeven. Ten opzichte van de plaatsen met 5 respondenten of minder (kleine plaatsen), wordt in de grote steden meer uitgegeven.

Vervoer en activiteit 

In grote steden gaat men vaker met het OV en minder met de auto/te voet dan in kleine plaatsen. De bereikbaarheid is in het algemeen erg goed: 98% is hierover tevreden.

In grote steden gaat men vaker naar de binnenstad en een festival en blijft men minder thuis en gaat men minder naar de rommelmarkt.

Op festivals wordt het meeste uitgegeven: gemiddeld  €58,-, in de binnenstad is dit €42,- en op rommelmarkten €25,-. Respondenten die met het OV op pad zijn gegaan, geven gemiddeld het meeste uit (€48,-). Naar een festival gaat men ook het vaakst met het OV.

Sfeer

Het is vaker zeer gezellig in grote steden dan in kleine plaatsen. De sfeer heeft ook de grootste invloed op de neiging van respondenten om volgend jaar in dezelfde plaats Koningsdag te gaan vieren. Daarom is men ook meer geneigd om nog eens naar grote steden te gaan dan naar de kleine plaatsen. Gemiddeld is 78% van de respondenten (zeer) geneigd om terug te komen naar dezelfde plaats.

Groepen en uitgaven

Het meeste geld wordt uitgegeven door respondenten die in groepen van meer dan 5 personen Koningsdag hebben gevierd.  Zij besteden gemiddeld €50, terwijl mensen die alleen of met z’n tweeën gaan slechts €25 gemiddeld uitgeven. Mensen die in grote groepen gaan, geven ook gemiddeld hogere cijfers en zijn positiever over de sfeer en dus ook meer geneigd nog eens terug te komen. Amsterdam en Utrecht trekken de meeste groepen van 6 of meer personen (respectievelijk 20% en 13%).

NB> De resultaten zijn indicatief voor de plaatsen, de steefproef is te klein om iets representatiefs te kunnen zeggen over de resultaten per plaats. Wel geeft deze enquête een goed beeld over hoe Koningsdag 2014 is beleefd in Nederland.