Ben jij effectief aan het innoveren?

De innovatiescanner geeft je het antwoord!

De innovatiescanner levert een snelle analyse van het innovatievermogen van je organisatie op.

Hoe werkt het?

We vragen je medewerkers met een korte vragenlijst naar de stand van zaken van innovatie op 6 thema’s. Denk bijvoorbeeld aan strategie,  impact en (innovatie)klimaat. De thema’s zijn gebaseerd op onderzoek en zorgen voor een compleet overzicht. Van de antwoorden op de vragenlijst maken we een rapportage. Met de inzichten van de innovatiescanner geven we vervolgens advies voor vervolgstappen. Een concreet en op maat gemaakt advies om de voor jouw organisatie belangrijkste onderwerpen aan te pakken. Desgewenst kunnen we je ondersteunen om concreet  die vervolg stappen te zetten, zodat er ook echt impact wordt gerealiseerd.

Femke, innovator bij zorginstelling Patyna, was enthousiast: “De Innovatiescanner heeft erg geholpen om de status rondom innovatie in onze organisatie inzichtelijk te maken. Door de manier waarop het onderwerp innovatie onderverdeeld is in thema's, wordt inzichtelijk waar de energie zit en waar verbeterpunten liggen. Dit in combinatie met de brainstormsessie waarin de praktische kant werd opgezocht en medewerkers een podium kregen, zorgt ervoor dat we heel bewust sturing kunnen geven aan onze innovatiestrategie”

Kies voor een effectieve innovatie aanpak. Zet de innovatiescanner in!

Meer weten of de Innovatiescanner inzetten in uw organisatie? Neem contact met ons op en vul onderstaand formulier in.

Innovatiescanner contact formulier