De nieuwe KPI: Werkgeluk

20 januari 2020

De nieuwe KPI: Werkgeluk

Investeren in het geluk van je werknemers loont. Gelukkige werknemers werken harder, ze zijn creatiever, ze werken beter samen, ze zijn minder vaak ziek, ze krijgen minder snel een burn-out, en ze gaan niet bij je weg. Bovendien zorgen gelukkige werknemers voor gelukkige klanten.

Ap Dijksterhuis is hoogleraar, ondernemer, spreker en schrijver. Hij probeert met inzichten uit de wetenschappelijke psychologie de wereld te verbeteren door gedrag te veranderen en door menselijk geluk te bevorderen. Als onderzoeker richt hij zich op de rol van onbewuste, intuïtieve processen die een rol spelen bij het nemen van beslissingen en bij creativiteit. De laatste jaren richt zijn onderzoek zich meer en meer op het begrijpen en verhogen van geluk. Op dit moment is Ap Dijksterhuis wekelijks te zien in het programma ‘ Wie denk je wel dat je bent’ op de NTR, waar twee groepen mensen die compleet tegenover elkaar staan onderworpen worden aan wetenschappelijke experimenten.

Lang hebben we gedacht dat geluk (of, voor iemand die een beetje moeite heeft met de lichtzinnige term geluk, subjectief welbevinden) een gevolg is, en geen oorzaak. Mensen die gezond en succesvol zijn, zijn vast ook wel gelukkig. Dat is ook zo, maar de wetenschap laat zien dat het omgekeerde effect minstens net zo sterk is. Geluk veroorzaakt een betere gezondheid, en geluk kan leiden tot succes. Iemand die meer energie heeft, minder vaak ziek is en bovendien veel enthousiasme uitstraalt, bouwt sneller een carrière op. Zeker voor een ondernemer zijn energie en uitstraling onontbeerlijk. Richard Branson zei het jaren geleden al: “Many people assume my success brought me happiness, but I’m succesfull because I’m happy.”

"Geluk is een motor, het helpt met het bereiken van andere doelen"

Inmiddels zien we dat steeds meer bedrijven besluiten om te investeren in werkgeluk. Men weet zo langzamerhand dat het niet alleen een gevolg is, maar vooral ook een oorzaak. Geluk is een motor, het helpt met het bereiken van andere doelen. Geluk en economisch succes zijn geen communicerende vaten, geluk versterkt economisch succes.

Geluk past ook bij de huidige tijd. We kunnen natuurlijk werktevredenheid meten, maar dat concept ruikt toch een beetje naar mottenballen. Het stamde uit de tijd dat we wilden voorkomen dat mensen al te ontevreden werden. Uit de tijd dat we bang waren dat de havenarbeiders gingen staken. De jongeren van tegenwoordig stellen veel ambitieuzere doelen dan het vermijden van ontevredenheid.

"We weten waar werkgeluk vandaan komt, en vooral ook, waar ongeluk vandaan komt. We weten wat de do’s and don’ts zijn in een organisatie"

En investeren in geluk kan ook. Onderzoek toont dat 40% van de verschillen in geluk verklaard kunnen worden door aanleg. Onze genen bepalen deels ons geluk. Dan blijft er nog 60% over. Die worden deels opgeslokt door onze leefomstandigheden, maar de effecten daarvan zijn kleiner dan we vaak denken. Dit betekent dat je als CEO of HR-manager behoorlijk wat speelruimte hebt als het gaat om het verbeteren van het geluk van je werknemers. We weten waar werkgeluk vandaan komt, en vooral ook, waar ongeluk vandaan komt. We weten wat de do’s and don’ts zijn in een organisatie. Er zijn verschillende factoren van belang, de twee belangrijkste zijn betekenis en autonomie. Beide zijn paraplubegrippen – er valt van alles onder – maar de kern is eenvoudig weer te geven. Mensen die werk doen dat ze zelf betekenisvol, of zinvol vinden, zijn veel gelukkiger. Geloven in wat je doet brengt werkgeluk, en vaak zelfs bevlogenheid (een soort geluk in het kwadraat). Verder willen mensen het gevoel hebben autonoom te kunnen handelen. Ze willen beslissingen kunnen nemen, niet lastiggevallen worden met nutteloze regels, en geen verplichte vergaderingen bijwonen waar toch alleen maar van hogerhand mededelingen worden gedaan.

Maak geluk belangrijk, meet geluk, en voer veranderingen door die het geluk – van je eigen mensen en van je klanten – verhogen! Benieuwd hoe excap hierbij kan ondersteunen? We houden ons dagelijks bezig met het verbeteren van Employee Experience door organisaties te voorzien van advies en inzicht op het gebied van medewerkerbeleving.