De nieuwe KPI: Werkgeluk

20 januari 2020

De nieuwe KPI: Werkgeluk

Investeren in het geluk van je werknemers loont. Gelukkige werknemers werken harder, ze zijn creatiever, ze werken beter samen, ze zijn minder vaak ziek, ze krijgen minder snel een burn-out, en ze gaan niet bij je weg. Bovendien zorgen gelukkige werknemers voor gelukkige klanten.

Ap Dijksterhuis is hoogleraar, ondernemer, spreker en schrijver. Hij probeert met inzichten uit de wetenschappelijke psychologie de wereld te verbeteren door gedrag te veranderen en door menselijk geluk te bevorderen. Als onderzoeker richt hij zich op de rol van onbewuste, intuïtieve processen die een rol spelen bij het nemen van beslissingen en bij creativiteit. De laatste jaren richt zijn onderzoek zich meer en meer op het begrijpen en verhogen van geluk. Op dit moment is Ap Dijksterhuis wekelijks te zien in het programma ‘ Wie denk je wel dat je bent’ op de NTR, waar twee groepen mensen die compleet tegenover elkaar staan onderworpen worden aan wetenschappelijke experimenten.

Lang hebben we gedacht dat geluk (of, voor iemand die een beetje moeite heeft met de lichtzinnige term geluk, subjectief welbevinden) een gevolg is, en geen oorzaak. Mensen die gezond en succesvol zijn, zijn vast ook wel gelukkig. Dat is ook zo, maar de wetenschap laat zien dat het omgekeerde effect minstens net zo sterk is. Geluk veroorzaakt een betere gezondheid, en geluk kan leiden tot succes. Iemand die meer energie heeft, minder vaak ziek is en bovendien veel enthousiasme uitstraalt, bouwt sneller een carrière op. Zeker voor een ondernemer zijn energie en uitstraling onontbeerlijk. Richard Branson zei het jaren geleden al: “Many people assume my success brought me happiness, but I’m succesfull because I’m happy.”

"Geluk is een motor, het helpt met het bereiken van andere doelen"

Inmiddels zien we dat steeds meer bedrijven besluiten om te investeren in werkgeluk. Men weet zo langzamerhand dat het niet alleen een gevolg is, maar vooral ook een oorzaak. Geluk is een motor, het helpt met het bereiken van andere doelen. Geluk en economisch succes zijn geen communicerende vaten, geluk versterkt economisch succes.

Geluk past ook bij de huidige tijd. We kunnen natuurlijk werktevredenheid meten, maar dat concept ruikt toch een beetje naar mottenballen. Het stamde uit de tijd dat we wilden voorkomen dat mensen al te ontevreden werden. Uit de tijd dat we bang waren dat de havenarbeiders gingen staken. De jongeren van tegenwoordig stellen veel ambitieuzere doelen dan het vermijden van ontevredenheid.

"We weten waar werkgeluk vandaan komt, en vooral ook, waar ongeluk vandaan komt. We weten wat de do’s and don’ts zijn in een organisatie"

En investeren in geluk kan ook. Onderzoek toont dat 40% van de verschillen in geluk verklaard kunnen worden door aanleg. Onze genen bepalen deels ons geluk. Dan blijft er nog 60% over. Die worden deels opgeslokt door onze leefomstandigheden, maar de effecten daarvan zijn kleiner dan we vaak denken. Dit betekent dat je als CEO of HR-manager behoorlijk wat speelruimte hebt als het gaat om het verbeteren van het geluk van je werknemers. We weten waar werkgeluk vandaan komt, en vooral ook, waar ongeluk vandaan komt. We weten wat de do’s and don’ts zijn in een organisatie. Er zijn verschillende factoren van belang, de twee belangrijkste zijn betekenis en autonomie. Beide zijn paraplubegrippen – er valt van alles onder – maar de kern is eenvoudig weer te geven. Mensen die werk doen dat ze zelf betekenisvol, of zinvol vinden, zijn veel gelukkiger. Geloven in wat je doet brengt werkgeluk, en vaak zelfs bevlogenheid (een soort geluk in het kwadraat). Verder willen mensen het gevoel hebben autonoom te kunnen handelen. Ze willen beslissingen kunnen nemen, niet lastiggevallen worden met nutteloze regels, en geen verplichte vergaderingen bijwonen waar toch alleen maar van hogerhand mededelingen worden gedaan.

Maak geluk belangrijk, meet geluk, en voer veranderingen door die het geluk – van je eigen mensen en van je klanten – verhogen! Benieuwd hoe excap hierbij kan ondersteunen? We houden ons dagelijks bezig met het verbeteren van Employee Experience door organisaties te voorzien van advies en inzicht op het gebied van medewerkerbeleving.

FAQ

 • Wat is mystery guest onderzoek?

  Mystery guest onderzoek is een marktonderzoek waarbij mystery guests worden ingezet om klantreizen (Customer Journeys) te testen op kwaliteit, operationele efficiëntie, beleving, emoties en indruk. Dankzij deze objectieve resultaten, worden nieuwe inzichten verkregen om de juiste stappen te kunnen nemen in de optimalisatie van processen. Meer weten

 • Welke soorten mystery guest onderzoek bestaan er?

  Er is een heel breed scala aan onderzoeken. We kunnen ze het beste indelen in 3 overkoepelende categorieën: voor klanten, voor medewerkers en overige. Bij de laatste categorie gaat het eerder om kwaliteitsaudits, candidate experience en discriminatieonderzoek. Alle onderzoeken

 • Wordt mystery guest onderzoek ook voor online journeys ingezet?

  Absoluut. Een online shopper winkelt anders dan een klant in een fysieke winkel. Online mystery shopping legt knelpunten van je website of webshop bloot, zodat je de online ervaring kunt verbeteren. De gehele buyer journey wordt gemeten. Tot en met het retourneren van de aankoop. Meer weten

 • Hoe gaan Customer Journeys en mystery guest onderzoek samen?

  Bij mystery guest onderzoek gaan we door alle stappen van de Customer Journey (klantreis). Bij elke stap meten we hoe deze stap bijdraagt aan een uitstekende klantervaring. Uniek aan onze methode is de ExperienceCapture, waarbij bewuste en onbewuste emoties worden vastgelegd voor elke stap.

 • Welke criteria bepalen de kostprijs van een goed mystery guest onderzoek?

  Elk onderzoek bestaat uit Project Management, Briefing, Uitvoering en Rapportage. Daarbij geldt dat de uitvoering de grootste kostenpost is. Deze post wordt beïnvloed door het aantal uit te voeren metingen, de complexiteit, de lengte van de opdracht en het profiel van de mystery shopper. Meer weten

 • Wat is de impact van mystery guest onderzoek op CX en EX?

  Dankzij de innovatieve rapportagetools en de frequentie van de metingen, verkrijg je inzicht in de resultaten. Vervolgens kun je actiegerichte conclusies formuleren. Jouw impact wordt: hogere klant- en medewerkerstevredenheid én een hogere omzet. Customer Experience

 • Kan ik de resultaten monitoren tijdens het mystery guest onderzoek?

  De resultaten worden samengebracht in een visueel en gebruiksvriendelijk dashboard. De resultaten en voortgang kunnen daardoor live gevolgd worden. Handig is dat je het dashboard op desktop, tablet of mobiel kunt raadplegen en dat je de rapporten kunt exporteren.

 • Hoe haal ik de juiste inzichten uit de vele data en databronnen?

  Veel bedrijven verzamelen steeds meer klantdata. Dit betreft zowel data vanuit eigen systemen als data vanuit externe (onderzoeks)partners. Excap kan helpen om deze verschillende databronnen aan elkaar te koppelen. Zo ontstaan overkoepelende inzichten om een finale impact te realiseren.

 • Welke voorbeelden uit de praktijk bestaan er?

  Wekelijks publiceren we nieuwe inzichten over Customer Experience en Employee Experience. We vinden het belangrijk dat we eigen expertise met ons netwerk kunnen delen. Ook laten we met plezier excap's ambassadeurs aan het woord: tevreden klanten bij wie we voor echte impact hebben gezorgd.

 • Verzorgt excap ook buiten de Benelux mystery guest onderzoek?

  Zeker! Dankzij ons uitgebreide netwerk van partners en jarenlange ervaring met internationale projecten voeren wij niet alleen mystery guest onderzoek uit in heel Europa (en daarbuiten), maar ook audits, customer journey onderzoek, consultancy en kwalitatief onderzoek. Meer weten

 • Hoe kan ik de medewerkersbeleving onderzoeken?

  Employee experience wordt gemeten binnen verschillende groepen medewerkers, waarbij verschillende afdelingen worden onderzocht. Zo'n onderzoek vindt doorgaans een keer per kwartaal plaats, maar gebeurt idealiter om de twee weken. Zo kan voortgang en beleid goed opgevolgd en onmiddellijk bijgestuurd worden. Meer weten

 • Kan ik ook mystery shopper worden?

  Dat kan! Iedereen vanaf 18 jaar kan mystery shopper worden bij excap. Doe de test om te zien of jij geschikt bent. Geslaagd? Dan mag jij jezelf mystery shopper noemen!

 • Waarom is de feedback van mystery shoppers betrouwbaar?

  Onze mystery shoppers krijgen voor aanvang van hun opdracht een uitgebreide briefing waardoor ze altijd goed voorbereid op pad gaan. Het aantal opdrachten per mystery shopper houden we beperkt om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. Een interne controle doet de rest.

 • Wie zijn de mystery shoppers van excap en hoe groot is dit bestand?

  Ons bestand, dat ruim 5000 mystery shoppers telt, bestaat uit zeer verschillende mensen. Van jong tot oud, van make-upliefhebbers en klussers tot leerkrachten en ingenieurs.

 • Kan ik zelf een bijkomende vraag stellen?