De route naar een klantgericht openbaar vervoer

15 juli 2010

De route naar een klantgericht openbaar vervoer

Voor het OV-bureau Groningen Drenthe heeft excap de klantgerichtheid van de dienstverlening van het busvervoer in kaart gebracht.

Klantgerichtheid & dienstverlening busvervoer met behulp van mystery guest onderzoek

Het onderzoek richtte zich op een aantal buslijnen, de klantenservice en de servicepunten om de klantgerichtheid, de uitstraling van het busvervoer, de punctualiteit en de gedragsaspecten in kaart te brengen.

Het OV-bureau Groningen Drenthe ontwikkelt, organiseert en beheert het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe. In het openbaar vervoer wordt constant gezocht naar het optimaliseren van de dienstverlening. Vanuit die gedachte is excap gevraagd een kleinschalig mystery guest-onderzoek uit te voeren, waarbij de klantgerichtheid van de dienstverlening op specifieke buslijnen in kaart is gebracht. Juist deze buslijnen waren onderwerp van onderzoek, wegens grote drukte of wegens de noodzaak tijdens het traject over te stappen. In deze situaties zijn uitstraling, punctualiteit en klantvriendelijkheid des te belangrijker om de reiziger op een prettige manier te laten reizen.

Het OV-bureau wilde met dit onderzoek het instrument mystery guest-onderzoek uitproberen. Door de concrete conclusies en aanbevelingen die het onderzoek opleverde, heeft het OV-bureau Groningen Drenthe een nieuw instrument in handen om de dienstverlening op deze en andere buslijnen, maar ook OV-breed, verder te optimaliseren. Inmiddels is een volgend mystery guest-onderzoek gestart in het kader van de introductie van de OV-chipkaart in Groningen en Drenthe.