Excap doceert aan de Hanzehogeschool Groningen

25 augustus 2009

Excap doceert aan de Hanzehogeschool Groningen

Als onderdeel van de opleiding International Business School van Hanzehogeschool Groningen volgen studenten het vak Quality Customer Management (QCM). In dit kader is excap gevraagd college te geven over de onderzoeksmethode mystery shopping. Hierbij zullen de studenten worden uitgedaagd een mystery guest-onderzoek uit te voeren dat zich richt op duurzaam toerisme.

De lesinhoud

Naast de factoren die van invloed zijn op QCM, de praktijkcases van excap en de plaats die QCM inneemt binnen de marketing, wordt ingegaan op:

  • De totstandkoming van een checklist;
  • Wat kan je wel en wat kan je niet meten met mystery shopping?
  • Hoe train je mystery shoppers?
  • Hoe wordt mystery shopping wereldwijd ingezet?
  • De visie van excap op duurzaam ondernemen.

Deze punten worden verwerkt tot een complete onderzoeksopzet. Vervolgens zullen de studenten meer dan 100 mystery shops uitvoeren in verschillende branches die onderdeel uitmaken van de toeristische sector. Tot slot zal excap de studenten adviseren over de rapportage en analyse van de data.

De leerpunten

Excap en Hanzehogeschool Groningen streven ernaar theoretisch onderwijs te combineren met praktijkervaring. Door dit traject wordt de studenten geleerd wat het nut is van mystery guest-onderzoek voor bedrijven en hoe de bedrijven de resultaten implementeren.