Inclusiviteit en diversiteit

Inclusiviteit en Diversiteit: troeven voor je organisatie

22 oktober 2021

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan kun je denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte” – discriminatie.nl.

Wanneer is iets discriminatie?

 

Discriminatiekenmerken

In artikel 1 van de Grondwet staat dat discriminatie verboden is. Dit verbod is uitgewerkt in verschillende wetten en regels. Denk bijvoorbeeld aan de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)

Hierin staat dat iedereen gelijke kansen moet hebben op een baan en goede arbeidsvoorwaarden. Maar ook op een opleiding of een bepaalde dienst.
De Awgb richt zich onder meer op werkgevers, scholen, ziekenhuizen, winkeliers en horeca. Zij mogen niet discrimineren op basis van een reeks kenmerken. Bijvoorbeeld godsdienst, politieke gezindheid of geslacht.

Maar welke kenmerken zijn er nog meer? In de wet worden de volgende discriminatiekenmerken uitdrukkelijk genoemd:

 • Leeftijd 
 • Seksuele gerichtheid 
 • Godsdienst en levensovertuiging 
 • Ras 
 • Geslacht 
 • Nationaliteit 
 • Handicap of chronische ziekte 
 • Politieke overtuiging 
 • Burgerlijke staat 
 • Soort contract (vast of tijdelijk) 
 • Arbeidsduur (fulltime of parttime werk) 

Discriminatie op grond van elk van deze kenmerken is verboden en strafbaar.

Voorbeelden van discriminatie

 • Je wordt bij een sollicitatie afgewezen omdat je een donkere huidskleur hebt. 
 • Een klant vraagt aan een uitzendkantoor om voor een bepaalde functie geen kandidaten van buitenlandse afkomst aan te nemen. 
 • Een werfleider maakt de hele dag door racistische opmerkingen en grapjes tegen een arbeider van een ander ras.
 • Iemand schrijft op zijn blog dat homoseksualiteit onnatuurlijk is, en moedigt aan om homo’s af te ranselen of uit te sluiten.
 • Een man kan met een handicap zijn beroep niet uitoefenen omdat het uurrooster niet is aangepast door de werkgever, of er wordt geen gebruik gemaakt om met overheidssubsidie aangepast materiaal aan te kopen. 
 • Als een café geen dieren toelaat, en daardoor ook een klant met een blindengeleidehond er niet binnen mag. 

Nederland heeft sinds 15 oktober 2023 een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme

In Nederland heeft de ministerraad ingestemd Rabin S. Baldewsingh te benoemen tot Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme.  

De Nationaal Coördinator is vanaf 15 oktober 2023 aan de slag gegaan met een meerjarig nationaal programma tegen racisme en discriminatie. Hij zal als aanjager de ambitieuze agenda omzetten tot resultaten die in de hele samenleving moeten bijdragen aan het tegengaan van racisme en discriminatie in Nederland. 

Waarom de thema’s ‘Inclusiviteit’ en ‘Diversiteit’ business kritisch zijn voor de toekomst van je organisatie?

Los van het feit dat jouw organisatie wettelijk niet mag discrimineren, liggen er toch veel betekenisvollere redenen om de strijd tegen discriminatie aan te gaan.

Je merkt het zelf, naast Duurzaamheid, staan nu ook Inclusiviteit & Diversiteit hoger aangeschreven in de meerjaren strategie van grote organisaties, zowel bij bedrijven als bij de overheid. Qua marketing zie je veel TV-spots en bilboards opduiken met aandacht voor Duurzaamheid, Gendergelijkheid en Diversiteit.

Het McKinsey & Company rapport ‘Diversity wins, How inclusion matters’ uit 2020 spreekt boekdelen. Zij hebben het over I&D: Inclusivity & Diversity. En wat het op termijn opbrengt voor organisaties:

 • Grotere diversiteit in zowel geslacht als etniciteit staat in correlatie met een grotere kans om als bedrijf beter te presteren dan de rest.
 • Het stimuleren van een diverse en inclusieve bedrijfscultuur, laat de werknemers toe om uitstekend te presteren, zowel individueel als in teamverband.

Bottom line gaat het over:

 • Je als organisatie inzetten voor I & D en deze betrokkenheid delen binnen de organisatie.
 • Leiderschap versterken rondom I & D en leiders hiervoor aansprakelijk maken.
 • De moed en vastberadenheid hebben om hier een maatschappelijke rol in te willen spelen.
 • I & D is niet alleen de verantwoordelijkheid van marketing of HR, het is een strategie die beslissend is voor de toekomst van je organisatie.

Hoe onderzoeken?

Een goed uitgevoerd discriminatie-onderzoek brengt aan het licht welke discriminatiegronden meer of minder aanwezig zijn binnen een bepaalde sector of organisatie. Daarnaast brengt het onderzoek ook de achterliggende mechanismen in kaart die leiden tot discriminatie.

Lees het plan van aanpak hoe je een geslaagd discriminatie-onderzoek laat uitvoeren.

 

Extra kijk- en leestips

Obama – The Promised Land - Voormalig Amerikaans president Barack Obama gaf maar één interview aan een Belg. Auteur en journalist Johan Op de Beeck was de gelukkige. Obama geeft zijn visie wat nodig is om elkaar dichter bij elkaar te brengen ondanks geloof, ras of geaardheid.

Canvas serie – Het leven in kleur - Racisme in Vlaanderen? Valt wel mee of niet? De vijfdelige reeks zoekt het uit en peilt zonder taboes naar het racisme in ons onderwijs, justitie, media, en in ons allemaal.

McKinsey rapport – Diversity wins: How inclusion matters – Mei 2020

Paul Verluyten – Intercultural Skills for International Business and International Relations – Een must-read voor elke manager die werkzaam is in een international context. – Uitgeverij ACCO

 

FAQ

 • Wat is mystery guest onderzoek?

  Mystery guest onderzoek is een marktonderzoek waarbij mystery guests worden ingezet om klantreizen (Customer Journeys) te testen op kwaliteit, operationele efficiëntie, beleving, emoties en indruk. Dankzij deze objectieve resultaten, worden nieuwe inzichten verkregen om de juiste stappen te kunnen nemen in de optimalisatie van processen. Meer weten

 • Welke soorten mystery guest onderzoek bestaan er?

  Er is een heel breed scala aan onderzoeken. We kunnen ze het beste indelen in 3 overkoepelende categorieën: voor klanten, voor medewerkers en overige. Bij de laatste categorie gaat het eerder om kwaliteitsaudits, candidate experience en discriminatieonderzoek. Alle onderzoeken

 • Wordt mystery guest onderzoek ook voor online journeys ingezet?

  Absoluut. Een online shopper winkelt anders dan een klant in een fysieke winkel. Online mystery shopping legt knelpunten van je website of webshop bloot, zodat je de online ervaring kunt verbeteren. De gehele buyer journey wordt gemeten. Tot en met het retourneren van de aankoop. Meer weten

 • Hoe gaan Customer Journeys en mystery guest onderzoek samen?

  Bij mystery guest onderzoek gaan we door alle stappen van de Customer Journey (klantreis). Bij elke stap meten we hoe deze stap bijdraagt aan een uitstekende klantervaring. Uniek aan onze methode is de ExperienceCapture, waarbij bewuste en onbewuste emoties worden vastgelegd voor elke stap.

 • Welke criteria bepalen de kostprijs van een goed mystery guest onderzoek?

  Elk onderzoek bestaat uit Project Management, Briefing, Uitvoering en Rapportage. Daarbij geldt dat de uitvoering de grootste kostenpost is. Deze post wordt beïnvloed door het aantal uit te voeren metingen, de complexiteit, de lengte van de opdracht en het profiel van de mystery shopper. Meer weten

 • Wat is de impact van mystery guest onderzoek op CX en EX?

  Dankzij de innovatieve rapportagetools en de frequentie van de metingen, verkrijg je inzicht in de resultaten. Vervolgens kun je actiegerichte conclusies formuleren. Jouw impact wordt: hogere klant- en medewerkerstevredenheid én een hogere omzet. Customer Experience

 • Kan ik de resultaten monitoren tijdens het mystery guest onderzoek?

  De resultaten worden samengebracht in een visueel en gebruiksvriendelijk dashboard. De resultaten en voortgang kunnen daardoor live gevolgd worden. Handig is dat je het dashboard op desktop, tablet of mobiel kunt raadplegen en dat je de rapporten kunt exporteren.

 • Hoe haal ik de juiste inzichten uit de vele data en databronnen?

  Veel bedrijven verzamelen steeds meer klantdata. Dit betreft zowel data vanuit eigen systemen als data vanuit externe (onderzoeks)partners. Excap kan helpen om deze verschillende databronnen aan elkaar te koppelen. Zo ontstaan overkoepelende inzichten om een finale impact te realiseren.

 • Welke voorbeelden uit de praktijk bestaan er?

  Maandelijks publiceren we nieuwe inzichten over Customer Experience en Employee Experience. We vinden het belangrijk dat we eigen expertise met ons netwerk kunnen delen. Ook laten we met plezier excap's ambassadeurs aan het woord: tevreden klanten bij wie we voor echte impact hebben gezorgd.

 • Verzorgt excap ook buiten de Benelux mystery guest onderzoek?

  Zeker! Dankzij ons uitgebreide netwerk van partners en jarenlange ervaring met internationale projecten voeren wij niet alleen mystery guest onderzoek uit in heel Europa (en daarbuiten), maar ook audits, customer journey onderzoek, consultancy en kwalitatief onderzoek. Meer weten

 • Hoe kan ik de medewerkersbeleving onderzoeken?

  Employee experience wordt gemeten binnen verschillende groepen medewerkers, waarbij verschillende afdelingen worden onderzocht. Zo'n onderzoek vindt doorgaans een keer per kwartaal plaats, maar gebeurt idealiter om de twee weken. Zo kan voortgang en beleid goed opgevolgd en onmiddellijk bijgestuurd worden. Meer weten

 • Kan ik ook mystery shopper worden?

  Dat kan! Iedereen vanaf 18 jaar kan mystery shopper worden bij excap. Doe de test om te zien of jij geschikt bent. Geslaagd? Dan mag jij jezelf mystery shopper noemen!

 • Waarom is de feedback van mystery shoppers betrouwbaar?

  Onze mystery shoppers krijgen voor aanvang van hun opdracht een uitgebreide briefing waardoor ze altijd goed voorbereid op pad gaan. Het aantal opdrachten per mystery shopper houden we beperkt om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. Een interne controle doet de rest.

 • Wie zijn de mystery shoppers van excap en hoe groot is dit bestand?

  Ons bestand, dat ruim 5000 mystery shoppers telt, bestaat uit zeer verschillende mensen. Van jong tot oud, van make-upliefhebbers en klussers tot leerkrachten en ingenieurs.

 • Kan ik zelf een bijkomende vraag stellen?