Waarom ook uw bedrijf wakker moet liggen van ‘Sustainability’

20 april 2021

Het belang van Sustainability

Sustainable zijn … Het is veel meer dan een hype. Duurzaam worden zijn dé nieuwe woorden in je beleid om het bedrijf te kunnen innoveren en klaar te stomen voor de toekomst. In deze blog nemen wij je mee in de doelstellingen die voor de Verenigde Naties zijn vastgesteld en leggen hierbij een koppeling met de doelstellingen waarmee iedere organisatie komende jaren zal worden uitgedaagd.

17 Sustainable Development Goals

In 2015 is door de Verenigde Naties een charter met 17 Sustainable Development Goals (SDGs) vastgelegd. Ondertussen hebben 193 landen zich geëngageerd om tegen 2030 deze doelstellingen zo goed als mogelijk te behalen. De SDGs vormen samen de blauwdruk voor een betere en duurzame toekomst. Ze vertegenwoordigen de uitdagingen die op ons afkomen en die we samen moeten aanpakken armoede, ongelijkheid, klimaatwijziging, milieuvervuiling, vrede en rechtvaardigheid.

Wil je meer weten over de 17 SDGs of op welke positie België en Nederland gerankt staan in het behalen van deze doelstelling? Bekijk dan zeker de volgende video.
Voor de ranking ga je naar volgende link.

Europa’s herstelbeleid is goed voor 1,8 biljoen euro.

Uit de enquête “Evaluating Progress on the SDGs” afgenomen door GlobeScan en The SustainAbility Institute by ERM, blijkt dat er weinig progressie is in het behalen van de doelstellingen. De inspanningen tot 2019 scoorden een grote onvoldoende. De enige doelstelling waar wel de meeste vooruitgang is op geboekt door bedrijven is Betaalbare en Schone Energie.

In 2020 kwam de Corona pandemie er nog bovenop. Europa’s herstelbeleid als respons op deze gezondheids- en economische crisis is nu gebudgetteerd op een totaal van maar liefst 1.8 biljoen €. Dit is het grootste stimuleringspakket ooit. Elk van de 27 lidstaten van de Europese Gemeenschap zullen een deel van de koek krijgen. Maar Europa heeft er duidelijke voorwaarden aan verbonden. Om aanspraak te maken op het budget moet elk land kunnen aantonen dat het deze middelen zal aanwenden om te investeren in onderzoek en innovatie, transitie naar een klimaatneutrale en digitale EU, gendergelijkheid en meer. Dit is overduidelijk geïnspireerd op de 17 SDGs en op zich kan men dit een vrij intelligente aanpak noemen: de EU ondersteunt haar lidstaten met forse stimuli én hoopt zo in haar race naar 2030, om de 17 doelstellingen in duurzaamheid te behalen.

Ben je klaar voor 2030?

Jij als bedrijf, organisatie of lokale overheid kan ook met deze steun te maken hebben.

Los daarvan, is het sowieso een aanbeveling om je bedrijf op deze basis te innoveren en klaar te maken voor de toekomst.

In bovenstaande video kon je zien dat de 17 SDGs in 3 grote lagen worden ingedeeld:

 1. Omgeving (Environment - de basislaag)
 2. Maatschappij (Society – de tweede laag)
 3. Economie (Economy – de top laag).

Bron: StockholmResilience.org (Jerker Lokrantz / Azote)

Binnen de tweede laag ‘Maatschappij’ (Society), zijn er 3 doelstellingen die bijzonder interessant zijn en waarvoor bedrijven en overheden een beroep doen op excap voor een uitvoering van een marktonderzoek of audit:

 1. Gendergelijkheid (Gender Equality)
 2. Betaalbare en Schone Energie (Affordable & Clean Energy)
 3. Duurzame Steden en Gemeenschappen (Sustainable Cities & Communities)

Om je te inspireren, lees je hieronder de beknopte versie van elke samenwerking

Onderzoek in Gendergelijkheid (Gender Equality) via Mystery Guests

Excap is onder andere specialist in het doen van onderzoek naar arbeidsmarktdiscriminatie. Een effectieve methodiek is het doen van mystery guest onderzoek, omdat we hiermee objectief processen en het contact met sollicitanten kunnen onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het recente onderzoek naar discriminatiemogelijkheden op online vacatureplatforms. Excap heeft hier – in opdracht van de Inspectie SZW (gelijkaardig met RVA voor België) – langdurig onderzoek naar gedaan. De resultaten van dit onderzoek waren zelf onderwerp van debat in de Tweede Kamer.

Om verdiepend inzicht te krijgen in zoektocht naar nieuwe medewerkers, is er onderzocht hoe online vacatureplatforms omgaan met discriminerende job posts.

Van de 193 discriminerende, wordt 64% effectief afgewezen door de online platforms. 36% van de discriminerende job posts wordt wel gepubliceerd.

Excap helpt inspectie SZW, maar ook diverse interimkantoren met het in kaart te brengen van discriminerend aanwerving. Dit doen we door de inzet van mystery calling, maar ook mystery visits door daadwerkelijk een bezoek te brengen aan een vestiging.

Lees hier alles over het marktonderzoek en de resultaten van de gemeten online platforms

Onderzoek in Betaalbare en Schone Energie via Mystery Shopping

“Hoe kunnen we ons zo organiseren dat we hernieuwbare energie binnen handbereik van zoveel mogelijk mensen brengen?” was de hamvraag waarmee Wouter Fonteyne, Commercial Leader Solar & Energy Services van Ikea, mee geconfronteerd werd. Op het eerste gezicht lijken zonnepanelen mijlenver af te staan van meubels. Maar beide activiteiten hebben dezelfde kernidentiteit: life at home, de missie van Ikea.

Het bedrijf zag dus niet alleen een commerciële kans, zonnepanelen verkopen sluit aan bij de core business van Ikea. “En het gaf ons, zeker in deze tijden, ook de kans om het juiste te doen”, door de kaart te trekken van hernieuwbare energie. Ikea wil niet alleen zelf klimaatneutraal worden, het wil ook zijn klanten helpen om groener te leven.

Maar hoe staat Ikea in die markt? Het bedrijf vroeg excap om de customer journey in de verschillende markten tegen het licht te houden. Zij wilden weten “hoe de customer journey verloopt bij onze concurrenten en hoe ze verschilt van degene die we met onze business partners hadden samengesteld.”

Mystery shoppers van excap probeerden zonnepanelen te kopen bij Ikea en bij een concurrent. Vonden ze snel hun weg op de website? Vonden ze de informatie die ze nodig hadden? Werd er snel ingegaan op hun eerste aanvraag? Werd opgevolgd waarom ze geen afspraak maakten na de offerte om de zonnepanelen effectief te installeren? Werden afspraken correct nagekomen?

Het volledige rapport lees je hier

Duurzame Steden via Kwaliteitsaudit

We merken dat ook Steden en Gemeenten meer en meer actief bezig zijn met het grote duurzaamheidsproject. Excap wordt – as we speak – in het bijzonder benaderd om kwaliteitsaudits uit te voeren.

Enerzijds gaat het over een grondige controle van de minimum normen waaraan essentiële aspecten moeten voldoen. Denk aan: straatverlichting, toegankelijkheid voor minder-validen, hygiëne van openbare ruimtes, properheid in de stad, …
De uitkomst van dergelijke audit, laat de opdrachtgever toe om op basis van een objectief rapport, de verbeterpunten direct aan te pakken.

Anderzijds, kan een kwalititeitsaudit ook overwogen worden om een nieuw duurzaam project op te starten.

Dankzij een 0-meting zal je gedurende de gehele looptijd van het project in staat zijn om te evalueren en bij te sturen.

Lig je nu al echt wakker van ‘Sustainability’? Prijs jezelf gelukkig, je bent niet alleen. Samen behalen we de doelstellingen. Wij kunnen je helpen.

Neem contact op.

FAQ

 • Wat is mystery guest onderzoek?

  Mystery guest onderzoek is een marktonderzoek waarbij mystery guests worden ingezet om klantreizen (Customer Journeys) te testen op kwaliteit, operationele efficiëntie, beleving, emoties en indruk. Dankzij deze objectieve resultaten, worden nieuwe inzichten verkregen om de juiste stappen te kunnen nemen in de optimalisatie van processen. Meer weten

 • Welke soorten mystery guest onderzoek bestaan er?

  Er is een heel breed scala aan onderzoeken. We kunnen ze het beste indelen in 3 overkoepelende categorieën: voor klanten, voor medewerkers en overige. Bij de laatste categorie gaat het eerder om kwaliteitsaudits, candidate experience en discriminatieonderzoek. Alle onderzoeken

 • Wordt mystery guest onderzoek ook voor online journeys ingezet?

  Absoluut. Een online shopper winkelt anders dan een klant in een fysieke winkel. Online mystery shopping legt knelpunten van je website of webshop bloot, zodat je de online ervaring kunt verbeteren. De gehele buyer journey wordt gemeten. Tot en met het retourneren van de aankoop. Meer weten

 • Hoe gaan Customer Journeys en mystery guest onderzoek samen?

  Bij mystery guest onderzoek gaan we door alle stappen van de Customer Journey (klantreis). Bij elke stap meten we hoe deze stap bijdraagt aan een uitstekende klantervaring. Uniek aan onze methode is de ExperienceCapture, waarbij bewuste en onbewuste emoties worden vastgelegd voor elke stap.

 • Welke criteria bepalen de kostprijs van een goed mystery guest onderzoek?

  Elk onderzoek bestaat uit Project Management, Briefing, Uitvoering en Rapportage. Daarbij geldt dat de uitvoering de grootste kostenpost is. Deze post wordt beïnvloed door het aantal uit te voeren metingen, de complexiteit, de lengte van de opdracht en het profiel van de mystery shopper. Meer weten

 • Wat is de impact van mystery guest onderzoek op CX en EX?

  Dankzij de innovatieve rapportagetools en de frequentie van de metingen, verkrijg je inzicht in de resultaten. Vervolgens kun je actiegerichte conclusies formuleren. Jouw impact wordt: hogere klant- en medewerkerstevredenheid én een hogere omzet. Customer Experience

 • Kan ik de resultaten monitoren tijdens het mystery guest onderzoek?

  De resultaten worden samengebracht in een visueel en gebruiksvriendelijk dashboard. De resultaten en voortgang kunnen daardoor live gevolgd worden. Handig is dat je het dashboard op desktop, tablet of mobiel kunt raadplegen en dat je de rapporten kunt exporteren.

 • Hoe haal ik de juiste inzichten uit de vele data en databronnen?

  Veel bedrijven verzamelen steeds meer klantdata. Dit betreft zowel data vanuit eigen systemen als data vanuit externe (onderzoeks)partners. Excap kan helpen om deze verschillende databronnen aan elkaar te koppelen. Zo ontstaan overkoepelende inzichten om een finale impact te realiseren.

 • Welke voorbeelden uit de praktijk bestaan er?

  Maandelijks publiceren we nieuwe inzichten over Customer Experience en Employee Experience. We vinden het belangrijk dat we eigen expertise met ons netwerk kunnen delen. Ook laten we met plezier excap's ambassadeurs aan het woord: tevreden klanten bij wie we voor echte impact hebben gezorgd.

 • Verzorgt excap ook buiten de Benelux mystery guest onderzoek?

  Zeker! Dankzij ons uitgebreide netwerk van partners en jarenlange ervaring met internationale projecten voeren wij niet alleen mystery guest onderzoek uit in heel Europa (en daarbuiten), maar ook audits, customer journey onderzoek, consultancy en kwalitatief onderzoek. Meer weten

 • Hoe kan ik de medewerkersbeleving onderzoeken?

  Employee experience wordt gemeten binnen verschillende groepen medewerkers, waarbij verschillende afdelingen worden onderzocht. Zo'n onderzoek vindt doorgaans een keer per kwartaal plaats, maar gebeurt idealiter om de twee weken. Zo kan voortgang en beleid goed opgevolgd en onmiddellijk bijgestuurd worden. Meer weten

 • Kan ik ook mystery shopper worden?

  Dat kan! Iedereen vanaf 18 jaar kan mystery shopper worden bij excap. Doe de test om te zien of jij geschikt bent. Geslaagd? Dan mag jij jezelf mystery shopper noemen!

 • Waarom is de feedback van mystery shoppers betrouwbaar?

  Onze mystery shoppers krijgen voor aanvang van hun opdracht een uitgebreide briefing waardoor ze altijd goed voorbereid op pad gaan. Het aantal opdrachten per mystery shopper houden we beperkt om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. Een interne controle doet de rest.

 • Wie zijn de mystery shoppers van excap en hoe groot is dit bestand?

  Ons bestand, dat ruim 5000 mystery shoppers telt, bestaat uit zeer verschillende mensen. Van jong tot oud, van make-upliefhebbers en klussers tot leerkrachten en ingenieurs.

 • Kan ik zelf een bijkomende vraag stellen?