Excap leidt mystery shoppers op voor feedback mystery shopping

31 mei 2016

Excap leidt mystery shoppers op voor feedback mystery shopping

In toenemende mate voert excap feedback mystery shopping uit: mystery shopping waarbij de mystery shopper zich direct na zijn bezoek bekendmaakt bij de manager en/of medewerker en een feedbackgesprek voert waarin de rapportage wordt besproken. Op deze wijze wordt directe terugkoppeling gegeven en kan er direct actie ondernomen worden om de klantbeleving te verbeteren.

Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar feedback mystery shopping heeft excap weer een groep ervaren mystery shoppers opgeleid om dergelijke feedbackgesprekken op de juiste wijze te kunnen voeren. Dit gebeurde tijdens de feedbackdag die op woensdag 25 mei plaatsvond in Nijmegen. Een dag die geheel in het teken stond van feedback geven en ontvangen.

Na een korte presentatie over excap en een voorstelronde werden de spelregels van feedback geven gepresenteerd. Vervolgens gingen de deelnemers zelf met het onderwerp aan de slag. In verschillende rollenspelen werd er, onder leiding van twee adviseurs op het gebied van klantbeleving, uitgebreid geoefend met zowel het geven als ontvangen van feedback. Met een borrel werd deze leerzame dag op ongedwongen wijze afgesloten en kregen de deelnemers de gelegenheid na te praten en ervaringen uit te wisselen.

Mede gezien de positieve reacties die wij hebben ontvangen van de deelnemers kijken we terug op een geslaagde dag. Een nieuwe groep enthousiaste feedback mystery shoppers staat klaar om de opgedane kennis in de praktijk te brengen en feedback mystery shops uit te voeren!