Medewerkersbeleving als kompas voor minder verloop & verzuim in de zorg

11 maart 2021

Hoe onderzoek helpt om grip te krijgen op verzuim en verloop

Hi!

  • Wil jij weten hoe je goed onderzoek uitvoert om inzicht te krijgen in de beleving van je medewerkers?
  • Zou je willen weten hoe deze inzichten verband houden met de hoogte van verloop en verzuim onder collega’s?
  • En hoe je dit praktisch kunt omzetten naar verbeteringen?

Dan raden wij je aan om onze website en social media in de gaten te houden voor de webinars die wij organiseren rondom dit thema of om deze blog te lezen. Beide kan natuurlijk ook ;-)

Mijn collega Jeff Mulder (EX architect & founder Insinto) en ik, Marliek Coppens, (Managing Business Consultant) hebben op 4 maart tijdens ons webinar Medewerkersbeleving in de zorg in 30 minuten antwoord gegeven op de vraag hoe goed onderzoek naar medewerkersbeleving helpt om niet alleen grip te krijgen op de beleving van medewerkers, maar ook op het personeelsverloop en ziekteverzuim. Heb je interesse om het webinar nog eens terug te kijken, dat kan hier. Wij hebben al onze eerdere webinars gratis op de site beschikbaar gesteld om terug te kijken.

Verschillende professionals uit de zorgbranche waren hierbij aanwezig. We hebben allereerst iets verteld over onze methode: de EXI. Deze afkorting staat voor de Employee Experience Index. Een unieke en wetenschappelijk gevalideerde onderzoeksmethode waarmee wij organisaties grip laten krijgen en laten verbeteren op het gebied van de beleving van medewerkers in relatie tot het personeelsverloop en ziekteverzuim.

Wat maakt de EXI zo geschikt voor het meten van medewerkersbeleving?

We onderzochten aspecten die cruciaal zijn voor goede prestaties in patiënt- en servicegerichte organisaties. Die aspecten zijn gestructureerd in een model (de EXI) waarbij we vervolgens op zoek zijn gegaan naar gevalideerde vragen(lijsten) om deze aspecten mee te meten. Dit evidence based model maakt het mogelijk om de thema’s niet in isolement te meten, maar juist de verbanden ertussen te achterhalen.

Simpel voorbeeld: dit betekent dat bijvoorbeeld leiderschap wordt gemeten met een gevalideerd instrument voor het meten van leiderschap. Dat al jarenlang in honderden organisaties in tientallen landen wordt gebruikt en gevalideerd. Klinkt logisch, toch? Dat is het ook, maar dit gaat heel vaak mis in onderzoeken.

Maar we meten niet alleen, we leggen ook verbanden tussen medewerkersbeleving én personeelsverloop en ziekteverzuim. Verschillen in verloop en verzuim binnen een organisatie zijn namelijk het gevolg van houding en gedrag van medewerkers. Het gedrag en de bevlogen houding van medewerkers zijn echter niet zomaar aan te passen. Die worden weer beïnvloed door wat er in de organisatie gebeurt, op organisatie-, team- en individueel niveau. En dat is dan ook precies wat onze EXI meet. We hebben natuurlijk ook veel aandacht besteed aan de ‘gebruiksvriendelijkheid’ voor de medewerkers. Al dit wetenschappelijke is voor hen vertaald naar een pragmatische enquête met simpele stellingen van een paar minuten. Dit is een hele belangrijke succesfactor voor het onderzoek.

Verbanden: In latere analyses kunnen we met deze methode verbanden leggen. Om gevalideerd te kunnen aantonen dat bijvoorbeeld de teamsfeer bijdraagt aan het werkplezier bij afdeling X of dat de werktijden grote invloed hebben op verzuim bij afdeling Y. Hiervoor is het nodig om de verschillende aspecten in de vragenlijst op een wetenschappelijke gevalideerde manier te meten, zodat we uitspraken kunnen doen over de onderlinge causaliteit.

En als dat inzicht er dan eenmaal is dan begint het pas. Scores zijn namelijk pas het begin. Daarom vertelden we ook alles over het in beweging krijgen van de organisatie. Om echt iets te doen met de inzichten die wij vergaren. Pragmatisch, met concrete voorbeelden uit de praktijk.

Ter illustratie zie je in onderstaande prioriteitenmatrix een fictieve uitkomst van een medewerkersbeleving onderzoek.

De valkuil is om op datgene te gaan sturen dat het laagste scoort. Maar het is helemaal niet gezegd dat dat aspect belangrijk is voor goede prestaties (of betere medewerkersbeleving). Daarom is het zinniger om te gaan sturen op een aspect met de grootste impact. Dat kan dus ook prima een gemiddeld of zelfs hoog scorend aspect zijn.

In bovenstaande prioriteitenmatrix zie je dat leiderschap, teamsfeer en werkdruk de grootste impact hebben op loyaliteit en verzuim. Een teaser: dit is binnen veel zorgorganisaties het geval. Wij adviseren dan ook in dit voorbeeld om als eerste op deze drie thema’s te gaan sturen.

Hoe volgen wij deze inzichten op?

Vanuit excap gebruiken wij verschillende methodieken om deze drie thema’s, of één van de andere ±25 thema’s die uit onze analyses als belangrijk naar voren kunnen komen, daadwerkelijk te kunnen optimaliseren. Uiteraard wordt er gekeken naar welke methodiek het meest passend is voor jouw organisatie. Eén van deze methodieken licht ik graag even uit, de Insights Discovery methodiek. Deze is vanuit het bovenstaande voorbeeld met name op leiderschap en teamsfeer van toepassing. Insights Discovery is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel gebaseerd op de theorie van psycholoog Carl Gustav Jung, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Een sterke basis dus voor leiderschap, effectieve samenwerking en teamsfeer. Insights discovery gaat uit van de vier basiskleuren rood, geel, groen en blauw en gebruikt daarnaast nog vier nuances; paars, oranje, lichtgroen en turquoise.

De voorkeurskleuren van Insights Discovery worden gemeten door een gemakkelijk in te vullen online vragenlijst. Zo ontstaat een persoonlijk profiel dat helemaal over jou gaat en laat zien waar jouw kwaliteiten en ontwikkelpunten liggen.

 

We bespreken op teamniveau de verschillende plekken op het wiel. Met deze methodiek wordt de leiderschapsstijl van een afdeling en bijbehorende cultuur goed inzichtelijk. Wat zijn de overeenkomsten tussen de medewerkers, de verschillen, de sterktes en zwaktes. Wat zijn de huidige cultuuraspecten in de organisatie, welke aspecten vinden we als team het meest belangrijk en willen we naar streven met elkaar.

Daarnaast brengen we ook in kaart wat er nodig is om alle uitdagingen holistisch te kunnen aanpakken, waarbij iedereen in het team van waarde is. Door hier met het volledige team mee bezig te zijn, ontstaat wederzijds begrip, een effectieve samenwerking en wordt er concreet gewerkt aan de onderlinge communicatie wat één van de belangrijkste drivers is als het gaat om een optimale teamsfeer. Dit gaat dus net een stapje verder dan een avondje bowlen en kipsaté eten met elkaar ;-).

Goed om te weten dat niet één kleur beter of belangrijker is dan de andere, de mix in een team maakt dat je situationeel verschillende uitdagingen kan benaderen. Hoe meer verschillende kleuren en percepties, hoe completer je als team en organisatie bent!

En nu? Ga eerst zelf op onderzoek

Wil je serieus aan de slag met het verbeteren van medewerkersbeleving? Duik dan dieper in de organisatie om te kijken hoe medewerkersbeleving op dit moment wordt gemeten. Wat wil je weten van je medewerkers? En zegt dat voldoende over houding en gedrag – wat immers zo bepalend is voor het bereiken van doelen. En wat doen jullie nu met de uitkomsten van onderzoeken onder medewerkers? Belangrijk is dat de drijfveren van medewerkersbeleving voor jouw organisatie duidelijk worden vanuit het onderzoek én dat dit vertaald wordt naar concrete verbeteracties. En dat is veel meer dan een presentatie over de uitkomsten, want onze ervaring is dat dit alleen maar meer vragen oproept. Herkenbaar?

Ben je nieuwsgierig geworden wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat het ons dan weten en wij nemen contact met je op!