inzicht in klantbeleving

De Friesland Zorgverzekeraar

Mystery calling

Tijdens verschillende contactmomenten vormt de klant zijn mening over De Friesland Zorgverzekeraar. Om de klant optimaal te kunnen bedienen wordt continu aandacht besteed aan de wensen en ervaringen van de klant bij elk contact. Hiervoor voert excap mystery calls, shops en e-mails uit.

Doel en aanpak

Het doel van de onderzoeken voor De Friesland is inzicht te krijgen in de wijze waarop klantbeleving wordt gevormd en de wijze waarop de medewerker hieraan bijdraagt. Verspreid over meerdere rondes op verschillende momenten in het jaar heeft excap mystery shops, calls en e-mails uitgevoerd. Zowel mystery guests die klant zijn van De Friesland als potentiële klanten zijn hierbij ingezet.

Resultaten

Het regelmatig meten van de kwaliteit van de klantcontacten heeft gezorgd voor een positieve trend in de resultaten. Bovendien heeft De Friesland voor drie achtereenvolgende jaren een top 3 positie behaald bij de Award voor Beste Keuze Zorgverzekering. Dit is een publieksprijs waarbij consumenten kritisch kijken naar premie, dekking en de kwaliteit van dienstverlening van de zorgverzekeraar. In 2012 won De Friesland de Gouden Award.

Over De Friesland Zorg verzekeraar

Meer dan 500.000 verzekerden vertrouwen in Nederland op de goede zorgen van De Friesland Zorgverzekeraar. Als nuchtere zorgverzekeraar belooft zij haar klanten wat kan worden waargemaakt. Heldere afspraken ten aanzien van de dienstverlening zijn hier voorbeelden van, evenals het snel en zorgvuldig betalen van nota’s en declaraties. Zo weet de klant waar hij aan toe is en komt hij niet voor verrassingen te staan.