student journey

neem contact op

student journey

Belang van een goede student journey

Een optimale student journey, hoe ziet die eruit? Hoe tevreden zijn de studenten over de opleiding? En welke factoren zijn van invloed op deze tevredenheid? Welke touchpoints binnen de student journey zijn van invloed op de Nationale Studenten Enquête? Excap werkt aan het inzichtelijk maken en verbeteren van de integrale student journey. Ervaringen en kennis over de opleidingen komen nu in uitdrukking door enkel een waarderingscijfer uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Binnen het onderwijs geven jaarlijks ruim 270.000 studenten hun mening over hun opleiding en instelling middels de NSE. Voor aankomende studenten een belangrijk hulpmiddel om hun studiekeuze te bepalen, maar ook voor huidige studenten en de onderwijsinstellingen een waarderingscijfer om de onderwijskwaliteit aan af te lezen en te kunnen benchmarken. Maar welke ervaringen van de student journey bepalen dit cijfer? 

Optimaliseren van de student journey

Excap helpt bij het verkrijgen van inzicht in de journey van de student en de verschillende fases waaruit deze bestaat. We maken zowel de rationele als emotionele studentbeleving kwalitatief inzichtelijk. Hiermee brengen we verdieping aan in de al bestaande cijfermatige (kwantitatieve) inzichten en wordt duidelijk wat de elementen zijn die de totale studentbeleving het sterkst beïnvloeden. Middels de ExperienceCapture methodiek verkrijgen we een integraal beeld van hoe ervaringen gedurende de verschillende studiefases zich ontwikkelen en waardoor deze ervaringen worden beïnvloed. Duidelijk wordt welke overgangen essentieel zijn in de studiebeleving, wat knelpunten en risico’s zijn en waar de  invloed op de totaalervaring, gedrag en keuzes het grootst is. Tenslotte richt de student journey zich niet alleen op studie-inhoudelijke elementen, maar worden alle relevante elementen uit het leven van de student meegenomen.

Verbeteren van de student journey

Door dit inzicht en hieraan concrete verbeteracties en of een implementatietraject te koppelen is het mogelijk hét verschil te maken in de student journey en hiermee invloed te hebben op de studentbeleving op specifieke fases, waardoor ook de student journey als geheel positiever ervaren wordt. 

De touchpoint binnen de student journey inzichtelijk

Naast de gehele journey brengen we ook de diverse touchpoint binnen de student journey in kaart door de inzet van verschillende onderzoeken, waaronder:

Bovenstaande onderzoeken brengt de beleving van de student per touchpoint in beeld. Excap heeft een kwalitatief hoogwaardig bestand met 3.600 mystery guests verspreid over Nederland. Hierdoor kunnen we uw echte klanten inzetten tijdens onze onderzoeken. We zorgen voor een gedegen onderzoeksopzet vooraf en concrete adviezen en rapportages tijdens en na het onderzoek. Via onze online rapportagesoftware kunt u de resultaten monitoren. 

FAQ

 • Wat is mystery guest onderzoek?

  Mystery guest onderzoek is een marktonderzoek waarbij mystery guests worden ingezet om klantreizen (Customer Journeys) te testen op kwaliteit, operationele efficiëntie, beleving, emoties en indruk. Dankzij deze objectieve resultaten, worden nieuwe inzichten verkregen om de juiste stappen te kunnen nemen in de optimalisatie van processen. Meer weten

 • Welke soorten mystery guest onderzoek bestaan er?

  Er is een heel breed scala aan onderzoeken. We kunnen ze het beste indelen in 3 overkoepelende categorieën: voor klanten, voor medewerkers en overige. Bij de laatste categorie gaat het eerder om kwaliteitsaudits, candidate experience en discriminatieonderzoek. Alle onderzoeken

 • Wordt mystery guest onderzoek ook voor online journeys ingezet?

  Absoluut. Een online shopper winkelt anders dan een klant in een fysieke winkel. Online mystery shopping legt knelpunten van je website of webshop bloot, zodat je de online ervaring kunt verbeteren. De gehele buyer journey wordt gemeten. Tot en met het retourneren van de aankoop. Meer weten

 • Hoe gaan Customer Journeys en mystery guest onderzoek samen?

  Bij mystery guest onderzoek gaan we door alle stappen van de Customer Journey (klantreis). Bij elke stap meten we hoe deze stap bijdraagt aan een uitstekende klantervaring. Uniek aan onze methode is de ExperienceCapture, waarbij bewuste en onbewuste emoties worden vastgelegd voor elke stap.

 • Welke criteria bepalen de kostprijs van een goed mystery guest onderzoek?

  Elk onderzoek bestaat uit Project Management, Briefing, Uitvoering en Rapportage. Daarbij geldt dat de uitvoering de grootste kostenpost is. Deze post wordt beïnvloed door het aantal uit te voeren metingen, de complexiteit, de lengte van de opdracht en het profiel van de mystery shopper. Meer weten

 • Wat is de impact van mystery guest onderzoek op CX en EX?

  Dankzij de innovatieve rapportagetools en de frequentie van de metingen, verkrijg je inzicht in de resultaten. Vervolgens kun je actiegerichte conclusies formuleren. Jouw impact wordt: hogere klant- en medewerkerstevredenheid én een hogere omzet. Customer Experience

 • Kan ik de resultaten monitoren tijdens het mystery guest onderzoek?

  De resultaten worden samengebracht in een visueel en gebruiksvriendelijk dashboard. De resultaten en voortgang kunnen daardoor live gevolgd worden. Handig is dat je het dashboard op desktop, tablet of mobiel kunt raadplegen en dat je de rapporten kunt exporteren.

 • Hoe haal ik de juiste inzichten uit de vele data en databronnen?

  Veel bedrijven verzamelen steeds meer klantdata. Dit betreft zowel data vanuit eigen systemen als data vanuit externe (onderzoeks)partners. Excap kan helpen om deze verschillende databronnen aan elkaar te koppelen. Zo ontstaan overkoepelende inzichten om een finale impact te realiseren.

 • Welke voorbeelden uit de praktijk bestaan er?

  Maandelijks publiceren we nieuwe inzichten over Customer Experience en Employee Experience. We vinden het belangrijk dat we eigen expertise met ons netwerk kunnen delen. Ook laten we met plezier excap's ambassadeurs aan het woord: tevreden klanten bij wie we voor echte impact hebben gezorgd.

 • Verzorgt excap ook buiten de Benelux mystery guest onderzoek?

  Zeker! Dankzij ons uitgebreide netwerk van partners en jarenlange ervaring met internationale projecten voeren wij niet alleen mystery guest onderzoek uit in heel Europa (en daarbuiten), maar ook audits, customer journey onderzoek, consultancy en kwalitatief onderzoek. Meer weten

 • Hoe kan ik de medewerkersbeleving onderzoeken?

  Employee experience wordt gemeten binnen verschillende groepen medewerkers, waarbij verschillende afdelingen worden onderzocht. Zo'n onderzoek vindt doorgaans een keer per kwartaal plaats, maar gebeurt idealiter om de twee weken. Zo kan voortgang en beleid goed opgevolgd en onmiddellijk bijgestuurd worden. Meer weten

 • Kan ik ook mystery shopper worden?

  Dat kan! Iedereen vanaf 18 jaar kan mystery shopper worden bij excap. Doe de test om te zien of jij geschikt bent. Geslaagd? Dan mag jij jezelf mystery shopper noemen!

 • Waarom is de feedback van mystery shoppers betrouwbaar?

  Onze mystery shoppers krijgen voor aanvang van hun opdracht een uitgebreide briefing waardoor ze altijd goed voorbereid op pad gaan. Het aantal opdrachten per mystery shopper houden we beperkt om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. Een interne controle doet de rest.

 • Wie zijn de mystery shoppers van excap en hoe groot is dit bestand?

  Ons bestand, dat ruim 5000 mystery shoppers telt, bestaat uit zeer verschillende mensen. Van jong tot oud, van make-upliefhebbers en klussers tot leerkrachten en ingenieurs.

 • Kan ik zelf een bijkomende vraag stellen?