student journey

neem contact op

student journey

Belang van een goede student journey

Een optimale student journey, hoe ziet die eruit? Hoe tevreden zijn de studenten over de opleiding? En welke factoren zijn van invloed op deze tevredenheid? Welke touchpoints binnen de student journey zijn van invloed op de Nationale Studenten Enquête? Excap werkt aan het inzichtelijk maken en verbeteren van de integrale student journey. Ervaringen en kennis over de opleidingen komen nu in uitdrukking door enkel een waarderingscijfer uit de Nationale Studenten Enquête (NSE). Binnen het onderwijs geven jaarlijks ruim 270.000 studenten hun mening over hun opleiding en instelling middels de NSE. Voor aankomende studenten een belangrijk hulpmiddel om hun studiekeuze te bepalen, maar ook voor huidige studenten en de onderwijsinstellingen een waarderingscijfer om de onderwijskwaliteit aan af te lezen en te kunnen benchmarken. Maar welke ervaringen van de student journey bepalen dit cijfer? 

Optimaliseren van de student journey

Excap helpt bij het verkrijgen van inzicht in de journey van de student en de verschillende fases waaruit deze bestaat. We maken zowel de rationele als emotionele studentbeleving kwalitatief inzichtelijk. Hiermee brengen we verdieping aan in de al bestaande cijfermatige (kwantitatieve) inzichten en wordt duidelijk wat de elementen zijn die de totale studentbeleving het sterkst beïnvloeden. Middels de ExperienceCapture methodiek verkrijgen we een integraal beeld van hoe ervaringen gedurende de verschillende studiefases zich ontwikkelen en waardoor deze ervaringen worden beïnvloed. Duidelijk wordt welke overgangen essentieel zijn in de studiebeleving, wat knelpunten en risico’s zijn en waar de  invloed op de totaalervaring, gedrag en keuzes het grootst is. Tenslotte richt de student journey zich niet alleen op studie-inhoudelijke elementen, maar worden alle relevante elementen uit het leven van de student meegenomen.

Verbeteren van de student journey

Door dit inzicht en hieraan concrete verbeteracties en of een implementatietraject te koppelen is het mogelijk hét verschil te maken in de student journey en hiermee invloed te hebben op de studentbeleving op specifieke fases, waardoor ook de student journey als geheel positiever ervaren wordt. 

De touchpoint binnen de student journey inzichtelijk

Naast de gehele journey brengen we ook de diverse touchpoint binnen de student journey in kaart door de inzet van verschillende onderzoeken, waaronder:

Bovenstaande onderzoeken brengt de beleving van de student per touchpoint in beeld. Excap heeft een kwalitatief hoogwaardig bestand met 3.600 mystery guests verspreid over Nederland. Hierdoor kunnen we uw echte klanten inzetten tijdens onze onderzoeken. We zorgen voor een gedegen onderzoeksopzet vooraf en concrete adviezen en rapportages tijdens en na het onderzoek. Via onze online rapportagesoftware kunt u de resultaten monitoren.