Woningcorporaties

Meet huurdersbeleving of activeer je medewerkers

neem contact op

Maak medewerkers gelukkiger!

Excap activeert medewerkers en brengt de woningcorporaties in beweging, om daarmee blijvende verbetering van klant- en/of medewerkersbeleving te realiseren.

Verkrijg voor klantbeleving inzicht in de contactmomenten die huurders ervaren tijdens hun reis door je organisatie en achterhaal welke momenten in de customer journey funnel écht impact hebben op de bewonerservaring.

Ons onderzoek onder medewerkers is zo ingericht dat het jou de juiste handvatten geeft om blijvende verbetering te realiseren op gebieden als medewerkersbeleving, verzuim, digitalisering, houding en gedrag.

Wat is een customer journey?

De customer journey is niets anders dan de reis van een klant door een organisatie. Hoe klanten deze reis beleven is afhankelijk van vele factoren. Want hoe eenvoudig het klinkt, zo lastig blijkt het in de praktijk om te achterhalen hoe een klant zijn of haar reis daadwerkelijk ervaart en welke momenten invloed hebben op de ervaring. Om dit te achterhalen, kan je gebruik maken van een breed scala aan onderzoeksinstrumenten.

Wat is de employee experience?

Employee experience (EX) valt het beste uit te leggen als de medewerkersbeleving binnen een organisatie. Medewerkersbeleving gaat verder dan alleen tevredenheid en stelt met name daadwerkelijk gedrag centraal.

Relevantie voor de sector?

Wij helpen organisaties gericht te sturen op hun belangrijkste doelstellingen. Door veranderingen te blijven monitoren, kunnen wij toewerken naar aantoonbaar en blijvend succes. Zowel op het gebied van klantbeleving als de beleving van je medewerkers. We maken samen met de organisatie een koppeling met zaken als organisatiecultuur, omzet en duurzaamheid. In de woningcorporatie branche is organisatiecultuur een belangrijk thema. Medewerkers hebben andere/nieuwe vraagstukken dan in het verleden. In het verleden was het meer van: “Wij zijn de woningbouwcorporatie en wij weten wat goed voor u is” nu is het meer een maatschappelijke organisatie.

De klant staat tegenwoordig steeds sterker en dit staat dan ook vast in de wet- en regelgeving. Dit is een mooie maar uitdagende verschuiving. Als organisatie ben je bezig met sociale huurwoningen, je helpt mensen aan een thuis. Want wonen is veel meer dan een dak boven je hoofd. Als gevolg van de cultuuromslag moet je als organisatie de huurders veel meer als een gelijkwaardige gesprekspartner zien.

Deze verandering kost veel tijd en geld. Wat je binnen de organisatie wil bereiken is een lerende cultuur, een basisveiligheid zodat medewerkers meewillen veranderen en fouten durven te maken waar ze niet op afgerekend worden. Excap kan helpen bij het bereiken van deze cultuur. Medewerkers meekrijgen in een verandering is lastig, maar met de hulp van excap kan je als organisatie ervoor zorgen dat je medewerkers tevreden mee veranderen.

Deze organisaties gingen u voor:

 

Lees hieronder een aantal relevante cases met betrekking op EX, CX of de combinatie EX/CX: